top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Публикувахме цялостен анализ и препоръки за изменение на наказателното законодателство в България

Актуализирано: 18.08.2020 г.
„БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЛГБ ХОРАТА“ на Действие е цялостен анализ на наказателноправната уредба в Република България. Книгата е разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Младежка ЛГБТ организация Действие.


Книгата се състои от три части. Първата е „Методика за оценка на антидискриминационни политики“. Методиката има за цел да осигури възможност за активно гражданско участие в работата на държавните органи и институции в областта на антидискриминационните политики чрез формулирането и отправянето на препоръки за подобряване на процесите по предоставяне на услуги от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители.

Втората част е „Анализ на наказателноправната уредба в РБ“ и адресира много различни аспекти на дискриминацията спрямо ЛГБ хората в наказателноправната уредба. Тя може да засяга ЛГБ хората както в ролята им на жертви, така и в ролите им на заподозрени или уличени в престъпление лица, на изтърпяващи присъда или дори на съвсем странични лица – свидетели или близки на някоя от другите категории лица, които задължително или по своя воля могат да участват в наказателното производство или имат съприкосновение със системата за изтърпяване на наказанията.


Третата част от книгата представлява стратегия за изменение на наказателноправната уредба на РБ. Стратегията за изменение следва анализа и дава препоръки за отстраняване на неравното третиране на ЛГБ хората в наказателното право и процес на РБ.


Ако за превенцията на дискриминацията спрямо дадена група е от значение разбирането на факторите, които водят до нея, то отговорът как да предотвратяваме дискриминацията в наказателноправната сфера спрямо ЛГБ хората се крие в това как да преодоляваме предразсъдъците и негативизма спрямо тази група. Или другояче казано – как да преодоляваме хетеросексизма и хомофобията.

Хората не се раждат с хомофобия или хетеросексизъм. Те са придобити от взаимодействието с околните – с родители, с връстници, с учители, с приятели, с хора на улицата и от медиите. Механизмите, утвърждаващи тези нагласи, могат да бъдат най-различни – от имитацията на хора, които са авторитети за нас (например родител, който открито изразява неприязън към хомосексуалните и транс хората пред детето си), през поведение, срещу което получаваме възнаграждение (например приятелите, които разказват и се смеят на хомофобски вицове или шеги за „педали“), до простата нормализация на негативното отношение към гей хората (например използването на думата „гей“ като обида не непременно към гей хора, а просто защото е мислена като обидна дума, още повече за някого, който не е гей). Хомофобията и хетеросексизмът, следователно, достигат до умовете главно чрез думите – чрез речта и идеите, които тя предава. И пак чрез тях тези нагласи могат да се адресират и преодолеят.


★ Безплатно копие на книгата на хартиен носител

можете да поръчате на info@deystvie.org


Можете да изтеглите книгата тук ↓

БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЛГБ ХОРА
Изтегляне на • 2.60MB

BulgarskoNakazatelnoPravo-LGB-hora
.pdf
Изтегляне на PDF • 6.19MB401 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page