top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Общностна ЛГБТИ среща в Бургас

На 10 март в Бургас ЛГБТ Действие проведе дискусия с членове на общността, техните близки и приятели.


Основен фокус на срещата бяха ситуациите, които са ежедневие за ЛГБТИ хората, както и ролята на Действие като организация, която предлага безплатна правна помощ на хората от общността, които са обект на дискриминация или жертви на престъпления омраза. В последвалата дискусия се включи Веница Лимберова, която разказа повече за стратегическите дела, които Действие води и по какъв начин тяхното спечелване може да доведе до законодателни промени в България.

Други теми, които бяха засегнати са: “Защо най-належащите законодателни промени са свързани с престъпленията от омраза и брачното равенство?’’, както и “Кои политически партии и политици заявиха подкрепа за ЛГБТИ общността през изминалите месеци?”.

Получи се интересна дискусия с множество споделяния и въпроси, които бяха отправени към екипа ни.

Говоренето за това, което ни вълнува като общност, обмяната на мнения и идеи, въпросите очи в очи, обединяването зад общи искания, е част от пътя ни да използваме енергията си за реални постижения.


  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

26 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page