top of page
  • Снимка на автораDeystvie

COVID мерки и непропорционално засягане на семействата на ЛГБТИ българи, влизащи в страната

Актуализирано: 8.11.2021 г.


Глобалната Covid-19 пандемия и ограниченията за свободно пътуване повлияха негативно на изключително много хора в световен мащаб и една от засегнатите групи е ЛГБТИ общността.Съгласно последната заповед на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, които са разделени в три цветови зони - зелена, оранжева и червена, а техният списък своевременно се актуализира. Притежанието на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, значително улесняват пътуването между страните в Съюза, в това число и България. Гражданите от страни, които са в червена зона, е необходимо да покрият повече изисквания, свързани с целта на пътуването им, като в не малко случаи доказването на статут на член на семейството на български гражданин се оказва единствената възможност за влизане в страната. Повече информация относно държавите, попадащи във всяка едно от различните зони и изискванията за влизане в страната ни, може да намерите ТУK


Към настоящия момент в Република България не съществува изрична регулация на еднополови бракове и/или партньорства и съжителства, което би могло да създава допълнителни затруднения за българските граждани и техните съпрузи и/или партньори чужденци, които искат да посетят страната ни за лятна почивка, родови и семейни срещи или да се завърнат в родината си за постоянно. Независимо от това, държавата ни е страна по редица международни договори, въз основа на които следва да не нарушава, а напротив - да подкрепя правото на личен и семеен живот на всички свои граждани, независимо от тяхната сексуална ориентация или семейно положение. На следващо място, съгласно Директивата за свободно движение на ЕС, съпрузите на гражданин на страна членка на ЕС имат право на свободно преминаване и пребиваване в ЕС. Съдът на Европейския съюз изрично се произнесе през 2018 г., че терминът “съпруг” включва и хора в еднополов брак.


Ето една от разликите в ежедневието, които има между разнополовите и еднополови двойки. Докато безспорно партньорите следва да бъдат третирани еднакови, равнопоставено и без дискриминацията на основа сексуална ориентация, доста по-лесно се оказва пътуването за една разнополова двойка, която лесно може да легитимира връзката си на преминаване границата на Република България със свидетелство за брак, регистрирано партньорство или друг документ, но това би могло да се окаже препятствие за еднополови семейства и партньори невъзможно за лица в еднополово партньорство, особено ако служители и експерти от граничните власти проявят неразбиране или недоброжелателност, породени от липса на информация, получена адекватна професионална подготовка или предразсъдъци.Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


От май 2021 г. работата на Правната програма е подкрепена и от Фонда за равни права (Equal Rights in Action Fund)410 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page