top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Как решението на Конституционния съд ще се отрази на правата на транс хората в България?

Актуализирано: 24.01.2022 г.На 26 октомври 2021 г. Конституционния съд на Република България взе решение с 11 гласа “ЗА” понятието “пол” да се разбира само в биологичния му смисъл, тъй като според Съда държавата няма задължения да зачита друго правно самоопределяне.

"Принципите и разпоредбите на действащата Конституция не позволяват да се изведе позитивно задължение на държавата да зачете правно самоопределянето на лицата към пол, различен от биологичния, тъй като това би било несъвместимо със съдържанието на конституционното понятие "пол" като основополагащо за конституционната и законова уредба на брака и семейството", аргументира в решението си Съдът.

До това решение се стигна, след като през юли 2018 г. същият съд обяви "Истанбулската конвенция" за противоконституционна, тъй като в нея липсва ясно дефиниция на понятието „пол“, което според магистратите може да доведе до “загуба на способността на обществото да прави разлика между двата пола - мъж и жена.”


Ето как адв. Деница Любенова, коментира решението на Съда:


“Смятам, че решението на Конституционния съд не променя съществено ситуацията за транс хората в България. Ние ще продължим да водим дела за промяна на гражданския пол на лицата, защото вярваме, че всяко лице трябва да живее с достойнство и в пълно зачитане на човешките му права.

Но е важно да се подчертаят няколко неща във връзка с това решение: на първо място, живеем в постоянно променящо се и развиващо се общество, да твърдиш, че ролята на жената е да ражда, е меко казано остаряло, то е сексистко и не отговаря на съвременния свят. На второ място, КС твърди, че бракът като съюз между мъж и жена е дълбоко вкоренен в българския правен и конституционен ред, също не отговаря на истината. За пръв път това определение се включва в Конституцията на РБ от 1991 г. На трето място, смятам, че КС неумество и некомпетентно цитира и използва дела, включително на СЕС, чието извъртане използва в своя полза. Тъй като съм процесуален представител по едно от делата, които биват цитирани - С-490/2020, Голям състав на СЕС, в действителност семейно-правните въпроси за част от националната идентичност, но както казва и Генералният адвокат, не можем да си позволим като общество да зачеркваме семейните отношения между две лица от един и същи пол, създадени и закрепени трайно в брак или фактическо съжителстяо в друга държава членка и тогава принципът, закрепен в член 4, пара. 2 ДЕС следва да бъде с ограничено приложение. На четвърто място, цитирането на становището на Св. Синод на БПЦ подкопава абсолютно идеята за секуларната държава и подкопава държавността.


Изключително разочароващи и умишлено подбрани мотиви на КС.”


За нас от “Действие” случващото се е единствено стимул да продължим да се борим за пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в общество, в което те се чувстват сигурни и признати.Едно от основните направления на работата ни по Национална ЛГБТИ правна програма в Действие е воденето на дела за смяна на пола. Тя предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

17 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page