top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Правата на човека в България ще бъдат разгледани в рамките на Всеобщия периодичен преглед на ООН


Утре, 6 ноември 2020 г., предстои да се случи изслушването в ООН по повод правата на човека и правата на транс и интерсекс хората в България. Младежка ЛГБТ организация Действие и нашите колеги от Билитис и GLAS изпратихме становища до работната група по-рано тази година. На 10 ноември ще започне заседанието за приемане на препоръки към България. Фокусът, който сме поставили е правата на еднополовите партньори, правата на еднополовите семейства с деца, защита от престъпления от омраза и други.


Положението с правата на човека в България ще бъде разгледанo от работната група за Всеобщия периодичен преглед (ВПП) в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, за трети път в петък, 6 ноември 2020 г., на среща, която ще се излъчва на живо посредством уебкаст.


България е една от 14-те държави, които ще бъдат разгледани от работната група за ВПП по време на предстоящата сесия, която се провежда от 2 до 13 ноември. Първият и вторият преглед на ВПП в България се проведоха съответно през ноември 2010 г. и май 2015 г. Документите, на които се основават прегледите, са: 1) национален доклад - информация, предоставена от държава, обект на прегледа; 2) информация, съдържаща се в докладите на независими експерти и групи по правата на човека, известни като Специални процедури, договорни органи по правата на човека и други органи на ООН; 3) информация, предоставена от други заинтересовани страни, включително национални институции по правата на човека, регионални организации и групи на гражданското общество.


ВПП е уникален процес, който включва периодичен преглед на положението на правата на човека на всички 193 държави-членки на ООН. От първото заседание, което се проведе през април 2008 г., до този момент, всички 193 държави-членки на ООН са разгледани два пъти в рамките на първия и втория цикъл на ВПП. По време на третия цикъл на ВПП държавите се очаква отново да посочат мерките,

предприети за изпълнение на препоръките отправени към тях в рамките на първото и второто разглеждане, както и да представят скорошното развитие на правата на човека в страната.


Делегацията на България ще се ръководи от Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи. Трите страни, чиито представители изпълняват ролята на докладчици за разглеждането на България са: Япония, Сенегал и Словакия.


Уебкастът на сесията може да бъде наблюдаван тук на 6 ноември от 11:00 до 14:30 часа българско време: http://webtv.un.org

За да получите консултация или да доквадвате дискриминация, инцидент или престъпление по хомофобски или трансфобски подбуди, свържете се с Националната ЛГБТИ Правна програма на действие чрез legal@deystvie.org

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на събитието се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Проектът е част от дейностите по проект Национална ЛГБТИ правна програма, основната цел на който е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

215 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page