top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Как НПО секторът се включва в борбата за човешки права
През 2021 и 2022 г. от Действие продължаваме активно с дейностите си в подкрепа на ЛГБТИ общността в страната и създаването на партньорства с други неправителствена организация с цел запознаването на обществеността с трудностите, които срещат хората с различна сексуална ориентация в България и стъпките, които можем да предприемем, ако станем свидетели на дискриминация.


Планираме провеждането на онлайн срещи (уебинари) с представители на гражданския сектор в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново.


Ако сте представител на НПО и желаете да се включите в предстоящите ни срещи, може да ни пишете на svetlozar@deystvie.org.


За ЛГБТ организация Действие: Действие е организация, посветена да допринесе за

промяна в живота на ЛГБТИ хората в България чрез законодателна промяна и

регулиране на правата на партньорите от един и същи пол и техните семейства,

инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регулирана процедура за

промяна на пола. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и социално

включване на ЛГБТИ хората в българското общество, в което те да се чувстват сигурни и признати.От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно

консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните

права. С правната програма може да се свържете чрез legal@deystvie.org.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.


Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално

отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на

законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица,

партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза,

дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната

ориентация или изразяването на пола.www.activecitizensfund.bgТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ

Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.www.pravo.deystvie.org

96 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page