top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Как НПО секторът се включва в борбата за човешки права
През 2021 и 2022 г. от Действие продължаваме активно с дейностите си в подкрепа на ЛГБТИ общността в страната и създаването на партньорства с други неправителствена организация с цел запознаването на обществеността с трудностите, които срещат хората с различна сексуална ориентация в България и стъпките, които можем да предприемем, ако станем свидетели на дискриминация.


Планираме провеждането на онлайн срещи (уебинари) с представители на гражданския сектор в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново.


Ако сте представител на НПО и желаете да се включите в предстоящите ни срещи, може да ни пишете на svetlozar@deystvie.org.


За ЛГБТ организация Действие: Действие е организация, посветена да допринесе за

промяна в живота на ЛГБТИ хората в България чрез законодателна промяна и

регулиране на правата на партньорите от един и същи пол и техните семейства,

инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регулирана процедура за

промяна на пола. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и социално

включване на ЛГБТИ хората в българското общество, в което те да се чувстват сигурни и признати.От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно

консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните

права. С правната програма може да се свържете чрез legal@deystvie.org.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.


Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално

отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на

законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица,

партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза,

дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната

ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ

Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.112 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page