• Deystvie

Сключване на брак в чужбина: Дания


Дания е популярна дестинация за еднополови двойки от целия свят, желаещи да сключат брак. Страната е известна с това, че тя е първата в света, която признава еднополовите съюзи още през 1989 г., когато въвежда статута на регистрираните съжителства. От 2012 г. желаещите имат възможност да сключат и брак.В тази статия ще научите повече за това как български граждани могат да сключат брак в Дания и какви документи ще са им необходими в процеса.


Как се кандидатства?

Когато желаете да сключите брак в Дания, трябва да изпратите заявление - уведомление за брак (ægteskabserklæring) - до Агенцията по семейно право (Agency of Family Law) и да заплатите такса от 1650 датски крони.


Онлайн заявлението представлява въпросник, който е много подробен и съдържа въпроси от различно естество. Препоръчваме ви да пренесете въпросите на друг файл, за да отговорите първо и чак тогава да започнете попълването на формуляра в онлайн системата (NemID). Освен да кандидатствате онлайн, има възможност да се изпратят необходимите документи и на хартия.


Ако условията са изпълнени, Агенцията ще ви издаде удостоверение за семейно положение (prøvelsesattest). Удостоверението за семейно положение/удостоверението за брак е валидно 4 месеца от датата на издаване.


Ако не сте сключили брак в рамките на този период, удостоверението вече не е валидно и трябва да кандидатствате отново. При повторното кандидатстване трябва да подадете отново всички документи и да заплатите нова такса в размер на 1650 датски крони.


При попълване на онлайн формуляра е необходимо да приложите сканирани/снимани следните документи:

- Лична карта;

- Удостоверение за семейно положение от настоящата ви страна на пребиваване;

- Удостоверение за пребиваване или друга документация, ако съжителствате в чужбина. Документът трябва да бъде приложен както на оригиналния език, така и в превод на английски или немски език.

- Ако преди това сте били женени, трябва да приложите документ, че бракът е бил прекратен чрез развод, смърт или анулиране:

*снимка или копие от решение за развод или

*снимка или копие от смъртен акт

*снимка или копие от документ за унищожаване на брака.


Документите трябва да бъдат приложени както на оригиналния език, така и в превод на английски или немски език.


Може да научите повече относно процеса по кандидатстване и изискванията на тази страница: International marriages


Независимо дали вече сте започнали процеса по кандидатстване или не, може да се свържете със сватбена агенция от Дания, която да ви помогне в подготовка на документите, организирането на сватбения ден, както и да отговори на вашите въпроси.


Няма изискване да сте пребивавали в страната за продължителен период, но в зависимост от това в кое кметство в Дания сте избрали да проведете церемонията, може да са ви необходими два дни.


За поредицата:

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им. По този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.


От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г. Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.

Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


www.activecitizensfund.bg


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


pravo.deystvie.org

584 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички