top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Сключване на брак в чужбина: Дания


Дания е популярна дестинация за еднополови двойки от целия свят, желаещи да сключат брак. Страната е известна с това, че тя е първата в света, която признава еднополовите съюзи още през 1989 г., когато въвежда статута на регистрираните съжителства. От 2012 г. желаещите имат възможност да сключат и брак.В тази статия ще научите повече за това как български граждани могат да сключат брак в Дания и какви документи ще са им необходими в процеса.


Как се кандидатства?

Когато желаете да сключите брак в Дания, трябва да изпратите заявление - уведомление за брак (ægteskabserklæring) - до Агенцията по семейно право (Agency of Family Law) и да заплатите такса от 1650 датски крони.


Онлайн заявлението представлява въпросник, който е много подробен и съдържа въпроси от различно естество. Препоръчваме ви да пренесете въпросите на друг файл, за да отговорите първо и чак тогава да започнете попълването на формуляра в онлайн системата (NemID). Освен да кандидатствате онлайн, има възможност да се изпратят необходимите документи и на хартия.


Ако условията са изпълнени, Агенцията ще ви издаде удостоверение за семейно положение (prøvelsesattest). Удостоверението за семейно положение/удостоверението за брак е валидно 4 месеца от датата на издаване.


Ако не сте сключили брак в рамките на този период, удостоверението вече не е валидно и трябва да кандидатствате отново. При повторното кандидатстване трябва да подадете отново всички документи и да заплатите нова такса в размер на 1650 датски крони.


При попълване на онлайн формуляра е необходимо да приложите сканирани/снимани следните документи:

- Лична карта;

- Удостоверение за семейно положение от настоящата ви страна на пребиваване;

- Удостоверение за пребиваване или друга документация, ако съжителствате в чужбина. Документът трябва да бъде приложен както на оригиналния език, така и в превод на английски или немски език.

- Ако преди това сте били женени, трябва да приложите документ, че бракът е бил прекратен чрез развод, смърт или анулиране:

*снимка или копие от решение за развод или

*снимка или копие от смъртен акт

*снимка или копие от документ за унищожаване на брака.


Документите трябва да бъдат приложени както на оригиналния език, така и в превод на английски или немски език.


Може да научите повече относно процеса по кандидатстване и изискванията на тази страница: International marriages


Независимо дали вече сте започнали процеса по кандидатстване или не, може да се свържете със сватбена агенция от Дания, която да ви помогне в подготовка на документите, организирането на сватбения ден, както и да отговори на вашите въпроси.


Няма изискване да сте пребивавали в страната за продължителен период, но в зависимост от това в кое кметство в Дания сте избрали да проведете церемонията, може да са ви необходими два дни.


За поредицата:

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им. По този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.


От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г. Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.

Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


715 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page