top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Сключване на брак в чужбина: Малта

Актуализирано: 27.08.2021 г.


Малта е една от страните в близост до България, където граждани на нашата страна от един и същ пол могат да сключат брак без изискването да имат постоянен адрес на територията на страната или гражданство.


На 12 юли 2017 г. парламентът в Малта гласува узаконяването на бракове между лица от един и същи пол.


Когато партньорите подават документи към брачните институции в Малта или Гозо, те трябва да предоставят информация за датата и мястото на церемонията, да попълнят брачни декларации, както и да оповестят властите за брачната си дееспособност и бракосъчетания, сключени в миналото, ако има.


Заявления се подават не по-късно от 6 седмици преди датата на сватбата, но не и по-рано от 3 месеца преди нея. Необходимо е всички документи да са преведени на английски и/или малтийски.


Церемонията може да се състои в ритуална или конферентна зала, както и в обредните домове на Малта или Гозо. Не се препоръчва провеждането ѝ около басейни и плажове, тъй като метеорологичните условия на островите се променят бързо.


Има немалко gay-friendly сватбени агенции, които специализират в подготовката и провеждането на same-sex брачни съюзи, с които може да се свържете и да ви окажат нужното съдействие.


За повече информация: Marriage Registration


За поредицата:

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им като по този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.


От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г. Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.


Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


430 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page