• Deystvie

Сключване на брак в чужбина: Малта

Актуализирано: 27.08.2021 г.


Малта е една от страните в близост до България, където граждани на нашата страна от един и същ пол могат да сключат брак без изискването да имат постоянен адрес на територията на страната или гражданство.


На 12 юли 2017 г. парламентът в Малта гласува узаконяването на бракове между лица от един и същи пол.


Когато партньорите подават документи към брачните институции в Малта или Гозо, те трябва да предоставят информация за датата и мястото на церемонията, да попълнят брачни декларации, както и да оповестят властите за брачната си дееспособност и бракосъчетания, сключени в миналото, ако има.


Заявления се подават не по-късно от 6 седмици преди датата на сватбата, но не и по-рано от 3 месеца преди нея. Необходимо е всички документи да са преведени на английски и/или малтийски.


Церемонията може да се състои в ритуална или конферентна зала, както и в обредните домове на Малта или Гозо. Не се препоръчва провеждането ѝ около басейни и плажове, тъй като метеорологичните условия на островите се променят бързо.


Има немалко gay-friendly сватбени агенции, които специализират в подготовката и провеждането на same-sex брачни съюзи, с които може да се свържете и да ви окажат нужното съдействие.


За повече информация: Marriage Registration


За поредицата:

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им като по този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.


От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г. Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.


Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


www.activecitizensfund.bg


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


www.pravo.deystvie.org

328 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички