• Deystvie

Сключване на брак в чужбина: Великобритания

Актуализирано: 27.08.2021 г.В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


В тази и следващите статии ще дадем информация как двойки от България могат да отидат да сключат брак в чужбина. Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.Ако желаете да сключите брак в Обединеното кралство (Англия и Уелс) можете да го направите без изискването сте живели на територията на страната за голям период от време.


Когато кандидатствате пред вас се разкриват следните възможности:


- кандидатствате за специална виза (Marriage Visitor visa) с давност 6 месеца, която е изцяло предназначена за чужденци, които нямат намерение да останат да живеят на територията на Обединеното кралство след сключването на брака и след като са одобрени да подадат заявление; - директно да подадете заявление към службата по вписванията.


На сайта (Welcome to GOV.UK) e написано, че ако изберете да кандидатствате без да сте одобрени за виза, ще бъдат информирани имиграционните служби на Обединеното кралство. Има вероятност те да се свържат с вас, за да ви зададат въпроси относно връзката ви и вас самите. Ако това се случи, ще бъде необходимо да изчакате до 70 дни преди да можете да сключите съюза. Има немалък риск и да ви бъде отхвърлена молбата, което ще попречи на повторното ви кандидатстване.


Има изискване да сте живели минимум 7 дни в региона, където ще подадете заявление за сключване на бракосъчетанието. След подаването му можете най-рано след 29 дни да проведете на церемонията и финализирате процеса. По време на церемонията е необходимо да присъстват двама свидетели.


Документите, които трябва да представите в деня на подаването на заявлението включват:

- детайлна информация относно мястото на провеждане на церемонията; - лична карта/паспорт; - документи, които служат за доказателство, че вие сте прекарали последните 7 дни на адреса ви в Обединеното кралство.

Може да научите повече за: - визата: Marriage Visitor visa: Eligibility - целият процес по кандидатстване и изисквания: Marriages and civil partnerships in England and Wales: Plan your ceremony

- легализиране на документите: Get your document legalised

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им като по този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.


От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г. Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.


Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


www.activecitizensfund.bg


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


www.pravo.deystvie.org

372 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички