top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Сключване на брак в чужбина: Гибралтар

Актуализирано: 27.08.2021 г.


Бързо и лесно наши сънародници могат да сключат брак в Гибралтар. Процесът от подаването на документите до сключването на съюза може да отнеме от 3 до 4 седмици в най-кратък срок. Не се изискват да сте живели на територията на страната за голям период от време и да притежавате гражданство.


Заявления се подават онлайн по имейл, а възможните дати за церемонията се избират предварително с цел младоженците да пътуват веднъж.

Един ден преди сватбата двойката трябва да се яви в службата по вписванията в Гибралтар с нужните документи. Освен лична карта/паспорт и акт за раждане властите изискват потвърждение за хотелско настаняване от Booking или платежно, които доказват намерението на двойката да пренощува в града.


Необходимо е да представите допълнителни документи, ако сте променяли името си или сте сключили брак в миналото.


По време на церемонията трябва да присъстват двама свидетели, които могат да са ваши приятели или колеги.

За повече информация: Marriages & Civil Partnerships


За поредицата:

В последните години в България все повече еднополови двойки живеят открито, създават семейства и отглеждат деца. В не малко случаите двойки от България избират да пътуват в чужбина с цел да сключат брак там. Държавите в ЕС, които дават право на хора от един и същи пол да сключат брак са: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Португалия, Холандия, Швеция, Финландия и Франция.


Ако имате въпроси, свързани със сключването на брак в чужбина или свързани с правата на еднополовите двойки в България, пишете ни на info@deystvie.org или в социалните мрежи Facebook или Instagram.


Ще се радваме, ако споделите с нас историята ви за това защо сте сключили брак с вашата половинка или защо желаете да го направете в бъдеще.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До 15 септември 2021 г. българското правителство трябва да представи писмено становище по делото на Лили и Дари в ЕСПЧ. Преди време Ви разказахме за историята на Лили и Дари - хомосексуална двойка жени, които сключват брак във Великобритания през 2016 г., плод на дългогодишната им връзка започнала още през 2009 г.


При завръщането си в България те получават отказ от институциите ни да бъде признат брака им като по този начин всички вътрешноправни средства за защита са изчерпани.

От Действие заведохме дело в Европейския съд по правата на човека през септември 2020 г.


Практиката на съда казва, че двойките от един и същи пол се нуждаят от правно признаване и защита на техните отношения, каквато например е формата на закрила, която осигурява институтът на регистрираното съжителство.


Следете Facebook страницата ни за новини относно развитието на делото.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.200 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Komentarai


bottom of page