top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Какво можете да очаквате от нас в близкото бъдеще

През 2021 и 2022 г. от Младежка ЛГБТ организация Действие продължаваме активно с дейностите си в подкрепа на общността в страната и провеждането на събития онлайн и присъствено в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. На фокус са историите на хора от общността, на които сме оказали съдействие чрез

Национална ЛГБТИ правна програма.Нашата програма:

Април - Велико Търново

Май - Бургас и Пловдив

Юни - София и Варна


Ако искате да научите повече за предстоящите ни събития и инициативи, може да ни

пишете на info@deystvie.org и да следите на Facebook страницата ни за новини.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно

консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните

права. С правната програма може да се свържете чрез legal@deystvie.org.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на

ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез

Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и

Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и

официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до

промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица,

партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза,

дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната

ориентация или изразяването на пола.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ

Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на

Европейското икономическо пространство.

402 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page