top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Какво можете да очаквате от нас в близкото бъдеще

През 2021 и 2022 г. от Младежка ЛГБТ организация Действие продължаваме активно с дейностите си в подкрепа на общността в страната и провеждането на събития онлайн и присъствено в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. На фокус са историите на хора от общността, на които сме оказали съдействие чрез

Национална ЛГБТИ правна програма.Нашата програма:

Април - Велико Търново

Май - Бургас и Пловдив

Юни - София и Варна


Ако искате да научите повече за предстоящите ни събития и инициативи, може да ни

пишете на info@deystvie.org и да следите на Facebook страницата ни за новини.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно

консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните

права. С правната програма може да се свържете чрез legal@deystvie.org.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на

ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез

Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и

Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и

официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до

промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица,

партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза,

дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната

ориентация или изразяването на пола.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ

Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на

Европейското икономическо пространство.

402 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page