top of page
  • Снимка на автораDeystvie

#Равни права за всички деца
Ако и вие вярвате, че всички деца на България трябва да имат равни права и закрила от държавата; ако вярвате, че гражданите на България трябва да имат равни права и задължения; ако смятате, че правото на личен, семеен и достоен живот е важно за вас и хората около вас; ако искате да бъдете част от промяната и да заявите това, включете се в кампанията до българските институции #Равни права за всички деца и #Семейство за всички. Включете се в Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техните семейства сега!


Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Рейнбоу Хъб“ е овластяване на ЛГБТИ общностите за реализиране на застъпнически действия.


Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Младежка ЛГБТ организация "Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

40 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Opmerkingen


bottom of page