top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Представяне на книгата "Смелостта да бъдеш - част втора" във Велико Търново

В рамките на проект “Национална ЛГБТИ Правната програма” на 24 април екипът на Действие проведе събитие във Велико Търново.

Беше представена книгата "Смелостта да бъдеш: Силата на правото", която разказва 10 истории на хората, осмелили се да отстояват правата си като част от ЛГБТИ общността в България, както и филмът ‘Майка Две’ на режисьора Слава Дойчева, превеждащ ни през една от ситуациите, които са ежедневие за ЛГБТИ хората в България. След събитието всеки един от участниците получи копие от книгата, както и материали по темата.


Получи се интересна дискусия с множество споделяния и въпроси, които бяха отправени към екипа ни. Ако желаете да сдобиете със "Смелостта да бъдеш: Силата на правото", можете да направите поръчка на нашия сайт в секция “магазин” или чрез този линк: https://cutt.ly/Xv4Pe4C  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните права. С правната програма може да се свържете чрез legal@deystvie.org.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
65 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page