• Deystvie

Подкрепете нашия кандидат за Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет

Гласувайте до 13 май за Младежка ЛГБТИ Огранизация Действие с #249 на voting.government.bg


Юрист и правозащитник ● Застъпничка за правата на ЛГБТИ хората, роми и хора с увреждания Диалогична, със силен нюанс на иновативност Устремена да допринася за намирането на решения, служещи за благото на всичкиНашите приоритети:

﹅ Разработване на ясни и практични правила за работа на Съвета

Въвеждане на антидисксриминационни мерки и политики с цел уеднаквяване на достъпа до публична закрила и услуги на всички граждани

Застъпничество за маргинализирани групи в обще- ствотоНад 10 години създаваме възможности за подкрепа и овластяване на ЛГБТИ общността

Специализирана правна програма, насочена към постигане на равноправие в законодателните и институционални практика за ЛГБТИ хората в Бъл- гария

Изграждане на мрежи за подкрепа, видимост и соли- дарност с цел постигане на равенство и справедли- вост за всички граждани независимо от принадлеж- ността им към даден характеризиращ ги признак

Разработване и внедряване на пилотни практики и процедури срещу дискриминация на ЛГБТИ хората в сътрудничество с български организации и институции

25 преглеждания0 коментари

запиши се за нашия нюзлетър

помогни ни да помогнем на повече хора

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Logo_Small_white.png