top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Книга Смелостта да бъдеш: Силата на правото.

"Смелостта да бъдеш: Силата на правото" разказва 10 истории на хората, осмелили се да отстояват правата си като част от ЛГБТИ общността в България.
Кои са ЛГБТИ хората осмелили се да потърсят правата си? Какво означава да сте еднополова двойки, отглеждаща деца в България? Каква е цената на това да се пребориш за правно признаване на вашата връзка? Какво е да си гей бежанец в България? Какви са битките на хората, живеещи с ХИВ и техните партньори? Какво е да си транс човек и да преминеш през дело за правна промяна на пола? Какво означава да застанеш лице в лице с правната система като ЛГБТИ човек?


Отговорите на всички тези въпроси очаквайте скоро в сборника с лични истории „Смелостта да бъдеш: Силата на правото“.  Книгата е продължение на поредицата „Смелостта да бъдеш“. Докато в първата част фокусът беше върху успешните ЛБТ жени в България и техните борби, сега Младежка ЛГБТ организация Действие представя историите на хората, които са потърсили помощ от правната програма. Всички те показват както предизвикателствата, така и успехите на хората, осмелили се да използват инструментите на правото в борбата за равни права на ЛГБТИ хората в България.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните права. С правната програма може да се свържете чрез  legal@deystvie.org или Facebook.


 „Смелостта да бъдеш: Силата на правото“ е част от проекта Национална ЛГБТИ правна програма.  Основната цел на проекта е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

193 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page