Защитата от дискриминация е основополагащ принцип на цивилизованите и демократични държави. Тя е международно регламентирана още с подписването на Устава на ООН през 1945 г. и Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г. Тези два нормативни акта правят правата на човека и основните свободи част от международното право, като налагат на държавите съответни задължения за съблюдаване и защита на тези права.

България, обаче, е на едно от последните места в Европа по толерантност и първите по дискриминация към ЛГБТ /лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални/ хората, въпреки наличието на Закон за защита от дискриминация и въпреки че равното третиране на индивидите е гарантирано от самата Конституция. Държавата не провежда последователно политики за промяна на общественото отношение към ЛГБТ хората. Липсват образователни, синдикални, здравни и други програми, които да обръщат специално внимание на социалното включване на ЛГБТ общността, на повишаване на толерантността и недискриминацията в българското общество. Престъпленията от омраза към ЛГБТ хора все още не се санкционират от Наказателния кодекс.

Широката обществена опасност на случаите на дискриминация на основа сексуална ориентация и многобройните престъпления от омраза към ЛГБТ общността остават не само без отзвук в обществото, но и на извършителите на дискриминация и на подобен тип престъпления не се търси отговорност.

Поради това „Младежка ЛГБТ организация Действие” постави началото на мащабна кампания за създаване на активна гражданска позиция на ЛГБТ хората в страната, изразяваща се в иницииране на съдебни дела срещу изказвания на политици, медии и общественици, насяващи омраза срещу ЛГБТ хората, а също така и срещу самата държавна администрация, която също с консервативния си прочит на нуждите на обществото, нерядко изключва възможността да съществуват хора с различна сексуална ориентация и полова идентичност.

Проектът има за цел развитие на информирана и социално отговорна българска ЛГБТ общност и премахване на всички форми на правна, социална, културна и икономическа дискриминация на основа на сексуална ориентация и/или полова идентичност. Той цели да повиши възможността от правна защита на ЛГБТ хора, претърпели дискриминация от всякакъв вид, включително и на ЛГБТ хора, пострадали от престъпления от омраза, и осигурява достъп до висококвалифицирани адвокати, които да поемат съответните дела. Достъпът до квалифицирани адвокати и до процесуално представителство ще бъде изцяло безплатен за ползвателите.

Свържете се с нас на следния e-mail:

info@deystvie.org