top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Смяна на фамилното име на партньора при сключен брак

Актуализирано: 21.05.2022 г.

ЛГБТ Организация “Действие” предлага безплатна правна помощ за промяна на фамилно име при еднополови двойки, които са сключили брак в чужбина.Много български граждани искат да сключат брак извън страната ни, тъй като на територията на България няма възможност това да се случи.


Можете да прочетете какви са изискванията, за да сключите брак в Малта, Гибралтар, Великобритания и Дания в нашия сайт.


След като имат сключен брак, някои двойки желаят единия от партньорите да вземе фамилията на другия партньор. Процедурата за това е лесна и не изисква много усилия, но за сметка на това е доста времеемка.


На първо място трябва да подготвите всички нужни документи, които са:

  • копия от личните карти и на двамата партньора;

  • удостоверение за сключен брак ведно със заверен превод на български език;

  • всички документи, които доказват връзката Ви - документи, в които имената и на двамата партньори са вписани (нотариален акт за съсобственост на недвижим имот, талон за собственост на лек автомобил и др.)


След това от ЛГБТ Организация “Действие” ще подготвим искова молба на основание чл. 19 ЗГР, за смяна на фамилно име. Делото ще се води в съда по постоянен адрес на партньора, който желае да смени фамилното си име и да вземе фамилията на съпруга си. Възможно е да има нужда да се заведе свидетел на заседание по делото, които да свидетелства за връзката Ви и да отговори на въпросите “От колко време сте заедно?”, “Кога сте сключили брак?”, “Живеете ли заедно” и др.


След като мине заседанието по делото съдът трябва да се произнесе с Решение до един месец.Правната програма на ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


264 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page